+90 262 658 08 80
Ürünler

Ultratherm

Yapılarda ısı kayıplarını sınırlandırmak için yapılan işleme ısı yalıtımı denir. Isı yalıtımı, farklı sıcaklıktaki iki ortam arasında ısı geçişini azaltmak için uygulanır.

Ultratherm dış cephe ısı yalıtım sistemleri, yapı elemanlarının kalınlığı arttırmadan binalarda ısı yalıtımı yapılmasını hedeflemektedir. Ultratherm ısı yalıtım sisteminde yer alan ısı yalıtım malzemeleri hem hafiftir, hem de ısı geçişine karşı çok yüksek direnç gösterir.

Isı yalıtımını sadece ısıtmadan yapılan enerji tasarrufu gibi değerlendirmek yanlış olur. Ülkemizde ısıtmanın yanı sıra soğutma ihtiyacı da her geçen gün artmaktadır.

Ultratherm dış cephe ısı yalıtım sistemleri hem ısıtma hemde soğutma amacı ile kullanılan enerji tüketiminde %50 `ye varan enerji tasarrufu sağlar. Ultratherm dış cephe ısı yalıtım sistemleri ile yaşam kalitesinden ve konforundan ödün vermeden, kışın sıcak, yazın serin mekanlar için daha az enerji harcamamıza yardımcı olur.

Enerjinin verimli kullanımı, olumsuz çevresel etkilerin önlenmesi sürecine de ciddi katkılar sağlamaktadır. Küresel ısınma, iklim değişikliklerine yol açmakta, buna bağlı olarak doğal hayat giderek yok olmaktadır. Atmosferdeki karbondioksit ( CO₂) ve kükürt dioksit (SO₂) gibi sera gazları birikim duzeyi her geçen gün artmaktadır. Enerjinin daha verimli kullanılmasını sağlayacak ısı yalıtım önlemleri yakıt tüketimini azaltarak, atmosfere yayılan sera gazlarında önemli ölçüde düşüş yaşanmasını sağlar. Böylece küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadeleye katkıda bulunur.

Isıl konfor; kişinin bulunduğu ortamdan hissettiği ısıl rahatlık olarak tarif edilebilir.

İnsanların konforlu bir yaşam sürebilmeleri, 20-22˚C sıcaklık ve %50 bağıl nem değerine sahip olan ortamlarda mümkün olabilir. Kış aylarında dış ortam sıcaklıkları 20˚C`nin oldukça altında, yaz aylarında ise hava sıcaklıkları 20˚C`nin oldukça üstünddedir.

Isıl konforu sağlamak için yapılarda ilk ortam sıcaklığı ile yapı kesitini oluşturan elemanların (duvar, taban, döşeme) iç yüzey sıcaklıkları arasındaki farkın belli değerlerde olması gerekmektedir.

Isıl konforu sağlamak için duvar iç yüzey sıcaklığı ile ortam sıcaklığı farkının çok fazla olmaması istenir. Bu fark ne kadar yüksek olursa konforda o kadar düşük olacaktır. Konforlu bir mekan için bu farkın en fazla 3˚C olması gerekir. Bu farkın idealden fazla olması hava akımlarına sebep olur. Bu durumda iç ortam sıcaklığı istenen seviyede olsa bile havanın sıcaktan soğuğa hareket etmesi sebebiyle yapı içinde bulunan bireyler sürekli bir esinti ve üşüme hisseder. Bu da ısıl konforsuzluk sebeplerinden biridir. Ultratherm dış cephe ısı yalıtım sistemi kullanılan yapılarda ortam sıcaklığı ile iç ortam yüzeyi arasındaki sıcaklık farkları azalır, daha konforlu ve sağlıklı ortamlar sağlanır.

Hava , sıcaklığa bağlı olarak belirli bir miktarda buharı bünyesinde tutabilir. Sıcaklık düştükçe, havanın içinde tutabileceği buhar miktarıda hızla azalır. Belirli barometrik şartlar altında, belirli sıcaklıklardaki hava, o şartlar altında tutabileceği azami buhar miktarına sahip ise “buhara doymuş” denir. Bu durumda hava kararsız denge halindedir ve en ufak bir sıcaklık düşmesinde bir kısım buhar yoğuşarak su halinde açığa çıkar.

Bir yapı elemanının iki yüzü arasında sıcaklık ve bağıl nemin farklı olması sebebiyle farklı kısmi buhar basınçları meydana gelir. Havadaki buhar molekülleri, ısı akımları ile aynı yönde hareket ederek kış aylarında yapı elemanının gözeneklerinden geçip dış ortama ulaşmaya çalışır. Su buharı bu geçiş sırasından yapı elemanı üzerinde ya da içinde, herhangi bir noktada yoğuşarak su haline dönüşebilir (doyma sıcaklığında veya daha düşük sıcaklıkta bir yüzeyle temas ederse). Bu olaya “yoğuşma “ denir.

Yapı elemanlarının yüzeyindeki yoğuşma aynı zamanda “terleme” olarak da adlandırılır. Yoğuşma sonucunda oluşan nem miktarının fazla olması ve uzun süre yüzeyde kalması ve iç yüzeylerde çürüme, küflenme gibi hasarlar oluşturabilir.

Yoğuşma, yapı elemanının iç kesitinde gerçekleşirse demir donatıları paslanmasına sebep olur ve yapıya ciddi kalıcı hasarlar verir.

Yapı bileşenlerinin tüm kesitlerindeki sıcaklık dağılımı, doyma sıcaklığının üstünde olursa, ki bu da dış cephe ısı yalıtım sistemleri ile mümkündür, yoğuşma riski azalır.
UltraTherm dış cephe ısı yalıtım sistemleri binanızı dış hava koşullarından koruyarak yoğuşma riskinizi ortadan kaldırmanıza yardımcı olur.
ISI İLETKENLİK
Bir malzemenin fiziksel ve kimyasal yapısına bağlı olarak, o malzemenin ısıyı ne kadar ilettiğinin ifadesidir. Bu özellik, malzemenin ısı yalıtım özelliğini belirler. Isı iletim kat sayısı yükseldikçe, malzemenin ısı yalıtım özelliği azalır.
Isı iletim kat sayısı(W/m.K ) : bir malzemenin birbirine paralel iki yüzeyinin sıcaklıkları arasındaki fark 1˚C olduğunda, yüzeyin, birim alanından (1 m2) ve bu alana dik yöndeki birim kalınlıktan (1 m) , 1 saatte geçen ısı miktarıdır.ISI GEÇİRGENLİK KATSAYISI U (W/M2.K)
Farklı malzemelerin arka arkaya dizilmesiyle oluşan bir yapı elemanının ısı geçişine göstermiş olduğu dirençtir. “U” ne kadar küçük olursa, ısı kaybıda o kadar az olur.

SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (µ)
Su buharı difuzyon direnci; bir malzemenin belirli sıcaklık, nem ve kalınlık koşulları altında, birim zamanda, birim alandan geçen su buharı miktarını ifade eder. Yapıların duvarından gerçekleşen difuzyon (nefes alma) mekanizması, her yapı malzemesinde µ (mu) değeri olarak tanımlanır ve her malzemenin bir buhar geçiş difuzyon katsayısı mevcuttur. Bu değer, malzemelerin havaya oranla buhar geçiş direncini tanımlamaktadır. Bazı yapı malzemelerinin µ değerleri:

Hava =1
Mineral yün =1
EPS =20-100
XPS =50-250
Bitümlü membran = 20.000-50.000
Alüminyum Folyo =1.000.000

SU EMME ORANI
Avrupa Standardı TS EN 13499 BPS levhaların su emme miktarını 0,5 kg/m2, TS 7316 EN 13163 hacimce %5 ile kısıtlamıştır.

YANMAZLIK SINIFI
EPS, DIN 4102`ye gore B1tipi alev yürütmez, TS EN 13501-1 standardına göre de E sınıfındadır. Yanmanın başlaması için levhanın uzun süre alev ile direkt temas etmesi gerekir. Alev, levha üzerinden uzaklaştırıldığında yanma sona erer.

YOĞUNLUK
Malzemenin birim hacminin (1m3) kütlesine yoğunluk adı verilir. Isı yalıtım malzemesi olarak EPS kullanıldığında yoğunluk, ısı iletim kat sayısını etkiler. Ayrıca, malzemenin stabilitesi ve mekanik dayanımı da yoğunlukla direkt ilgilidir.
Isı yalıtım malzemesi olarak EPS kullanıldığınde, ısı iletim katsayısı, boyutsal kararlılık, mekanik dayanım ve maliyet açısından en verimli yoğunluk 16-20 kg/m3`tur (±1).

+90 262 658 08 80

Ürünler

Ultratherm

Yapılarda ısı kayıplarını sınırlandırmak için yapılan işleme ısı yalıtımı denir. Isı yalıtımı, farklı sıcaklıktaki iki ortam arasında ısı geçişini azaltmak için uygulanır.

Ultratherm dış cephe ısı yalıtım sistemleri, yapı elemanlarının kalınlığı arttırmadan binalarda ısı yalıtımı yapılmasını hedeflemektedir. Ultratherm ısı yalıtım sisteminde yer alan ısı yalıtım malzemeleri hem hafiftir, hem de ısı geçişine karşı çok yüksek direnç gösterir.

Isı yalıtımını sadece ısıtmadan yapılan enerji tasarrufu gibi değerlendirmek yanlış olur. Ülkemizde ısıtmanın yanı sıra soğutma ihtiyacı da her geçen gün artmaktadır.

Ultratherm dış cephe ısı yalıtım sistemleri hem ısıtma hemde soğutma amacı ile kullanılan enerji tüketiminde %50 `ye varan enerji tasarrufu sağlar. Ultratherm dış cephe ısı yalıtım sistemleri ile yaşam kalitesinden ve konforundan ödün vermeden, kışın sıcak, yazın serin mekanlar için daha az enerji harcamamıza yardımcı olur.

Enerjinin verimli kullanımı, olumsuz çevresel etkilerin önlenmesi sürecine de ciddi katkılar sağlamaktadır. Küresel ısınma, iklim değişikliklerine yol açmakta, buna bağlı olarak doğal hayat giderek yok olmaktadır. Atmosferdeki karbondioksit ( CO₂) ve kükürt dioksit (SO₂) gibi sera gazları birikim duzeyi her geçen gün artmaktadır. Enerjinin daha verimli kullanılmasını sağlayacak ısı yalıtım önlemleri yakıt tüketimini azaltarak, atmosfere yayılan sera gazlarında önemli ölçüde düşüş yaşanmasını sağlar. Böylece küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadeleye katkıda bulunur.

Isıl konfor; kişinin bulunduğu ortamdan hissettiği ısıl rahatlık olarak tarif edilebilir.

İnsanların konforlu bir yaşam sürebilmeleri, 20-22˚C sıcaklık ve %50 bağıl nem değerine sahip olan ortamlarda mümkün olabilir. Kış aylarında dış ortam sıcaklıkları 20˚C`nin oldukça altında, yaz aylarında ise hava sıcaklıkları 20˚C`nin oldukça üstünddedir.

Isıl konforu sağlamak için yapılarda ilk ortam sıcaklığı ile yapı kesitini oluşturan elemanların (duvar, taban, döşeme) iç yüzey sıcaklıkları arasındaki farkın belli değerlerde olması gerekmektedir.

Isıl konforu sağlamak için duvar iç yüzey sıcaklığı ile ortam sıcaklığı farkının çok fazla olmaması istenir. Bu fark ne kadar yüksek olursa konforda o kadar düşük olacaktır. Konforlu bir mekan için bu farkın en fazla 3˚C olması gerekir. Bu farkın idealden fazla olması hava akımlarına sebep olur. Bu durumda iç ortam sıcaklığı istenen seviyede olsa bile havanın sıcaktan soğuğa hareket etmesi sebebiyle yapı içinde bulunan bireyler sürekli bir esinti ve üşüme hisseder. Bu da ısıl konforsuzluk sebeplerinden biridir. Ultratherm dış cephe ısı yalıtım sistemi kullanılan yapılarda ortam sıcaklığı ile iç ortam yüzeyi arasındaki sıcaklık farkları azalır, daha konforlu ve sağlıklı ortamlar sağlanır.

Hava , sıcaklığa bağlı olarak belirli bir miktarda buharı bünyesinde tutabilir. Sıcaklık düştükçe, havanın içinde tutabileceği buhar miktarıda hızla azalır. Belirli barometrik şartlar altında, belirli sıcaklıklardaki hava, o şartlar altında tutabileceği azami buhar miktarına sahip ise “buhara doymuş” denir. Bu durumda hava kararsız denge halindedir ve en ufak bir sıcaklık düşmesinde bir kısım buhar yoğuşarak su halinde açığa çıkar.

Bir yapı elemanının iki yüzü arasında sıcaklık ve bağıl nemin farklı olması sebebiyle farklı kısmi buhar basınçları meydana gelir. Havadaki buhar molekülleri, ısı akımları ile aynı yönde hareket ederek kış aylarında yapı elemanının gözeneklerinden geçip dış ortama ulaşmaya çalışır. Su buharı bu geçiş sırasından yapı elemanı üzerinde ya da içinde, herhangi bir noktada yoğuşarak su haline dönüşebilir (doyma sıcaklığında veya daha düşük sıcaklıkta bir yüzeyle temas ederse). Bu olaya “yoğuşma “ denir.

Yapı elemanlarının yüzeyindeki yoğuşma aynı zamanda “terleme” olarak da adlandırılır. Yoğuşma sonucunda oluşan nem miktarının fazla olması ve uzun süre yüzeyde kalması ve iç yüzeylerde çürüme, küflenme gibi hasarlar oluşturabilir.

Yoğuşma, yapı elemanının iç kesitinde gerçekleşirse demir donatıları paslanmasına sebep olur ve yapıya ciddi kalıcı hasarlar verir.

Yapı bileşenlerinin tüm kesitlerindeki sıcaklık dağılımı, doyma sıcaklığının üstünde olursa, ki bu da dış cephe ısı yalıtım sistemleri ile mümkündür, yoğuşma riski azalır.
UltraTherm dış cephe ısı yalıtım sistemleri binanızı dış hava koşullarından koruyarak yoğuşma riskinizi ortadan kaldırmanıza yardımcı olur.
ISI İLETKENLİK
Bir malzemenin fiziksel ve kimyasal yapısına bağlı olarak, o malzemenin ısıyı ne kadar ilettiğinin ifadesidir. Bu özellik, malzemenin ısı yalıtım özelliğini belirler. Isı iletim kat sayısı yükseldikçe, malzemenin ısı yalıtım özelliği azalır.
Isı iletim kat sayısı(W/m.K ) : bir malzemenin birbirine paralel iki yüzeyinin sıcaklıkları arasındaki fark 1˚C olduğunda, yüzeyin, birim alanından (1 m2) ve bu alana dik yöndeki birim kalınlıktan (1 m) , 1 saatte geçen ısı miktarıdır.ISI GEÇİRGENLİK KATSAYISI U (W/M2.K)
Farklı malzemelerin arka arkaya dizilmesiyle oluşan bir yapı elemanının ısı geçişine göstermiş olduğu dirençtir. “U” ne kadar küçük olursa, ısı kaybıda o kadar az olur.

SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (µ)
Su buharı difuzyon direnci; bir malzemenin belirli sıcaklık, nem ve kalınlık koşulları altında, birim zamanda, birim alandan geçen su buharı miktarını ifade eder. Yapıların duvarından gerçekleşen difuzyon (nefes alma) mekanizması, her yapı malzemesinde µ (mu) değeri olarak tanımlanır ve her malzemenin bir buhar geçiş difuzyon katsayısı mevcuttur. Bu değer, malzemelerin havaya oranla buhar geçiş direncini tanımlamaktadır. Bazı yapı malzemelerinin µ değerleri:

Hava =1
Mineral yün =1
EPS =20-100
XPS =50-250
Bitümlü membran = 20.000-50.000
Alüminyum Folyo =1.000.000

SU EMME ORANI
Avrupa Standardı TS EN 13499 BPS levhaların su emme miktarını 0,5 kg/m2, TS 7316 EN 13163 hacimce %5 ile kısıtlamıştır.

YANMAZLIK SINIFI
EPS, DIN 4102`ye gore B1tipi alev yürütmez, TS EN 13501-1 standardına göre de E sınıfındadır. Yanmanın başlaması için levhanın uzun süre alev ile direkt temas etmesi gerekir. Alev, levha üzerinden uzaklaştırıldığında yanma sona erer.

YOĞUNLUK
Malzemenin birim hacminin (1m3) kütlesine yoğunluk adı verilir. Isı yalıtım malzemesi olarak EPS kullanıldığında yoğunluk, ısı iletim kat sayısını etkiler. Ayrıca, malzemenin stabilitesi ve mekanik dayanımı da yoğunlukla direkt ilgilidir.
Isı yalıtım malzemesi olarak EPS kullanıldığınde, ısı iletim katsayısı, boyutsal kararlılık, mekanik dayanım ve maliyet açısından en verimli yoğunluk 16-20 kg/m3`tur (±1).